ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΊΩΣΗ Ή ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΊΩΣΗ Ή ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού συμβάλουν στην μείωση ή εξάλειψη των μικροβίων.

Παρακάτω θα βρείτε 8 σπουδαίες συμβουλές για το πως θα πετύχετε την καλύτερη απόδοση για τον επαγγελματικό σας χώρο.

1. Γνωρίστε την εφαρμογή σας. Προτού ξεκινήσετε,
αξιολογήστε τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τις ακαθαρσίες
και τα βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν. Κάνετε ερωτήσεις
όπως, «Ο χώρος επιτρέπει τη χρήση πλυστικών μηχανημάτων
πίεσης ζεστού νερού, δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων νερού,
εκπομπών καυσαερίων;» Επίσης, για το πλήρες πρωτόκολλο
καθαρισμού, ρωτήστε, «Τι απολυμαντικά θα χρειαστώ στο τέλος
της διαδικασίας καθαρισμού;».


2. Αξιολογήστε τις καλύτερες παραμέτρους καθαρισμού.
Ανάλογα με τον τύπο ακαθαρσιών και των επιφάνειών που θέλετε
να καθαρίσετε, αξιολογήστε τα βέλτιστα επίπεδα ροής και πίεσης
νερού: υψηλή ροή και μέτρια πίεση για ελαφριές και ήπιες εργασίες
υψηλότερη πίεση για σκληρές, και πιο δύσκολες εργασίες.


3. Επιλέξτε τα σωστά επίπεδα θερμοκρασίας. Στην
περίπτωση της μείωσης των βακτηρίων και των μικροβίων, η
υψηλότερη θερμοκρασία συμβάλλει στη διάσπαση τους. Γενικά,
οι θερμοκρασίες από 85 έως 100ºC επιφέρουν δραστική μείωση
των βακτηριακών αποικιών, αν και μόνο θερμοκρασίες κοντά
στους 155ºC εξαλείφουν πλήρως πολλά μικρόβια. Συνεπώς,
αυξήστε τις θερμοκρασίες καθαρισμού στα μέγιστα επίπεδα για
να ξεκινήσετε τη διαδικασία απολύμανσης. Για παράδειγμα, ο ιός
COVID-19 εξαλείφεται με ρυθμό 10.000 μονάδων ανά 30 λεπτά
σε θερμοκρασία 56ºC*. Με αυτό το εύρος καθαρισμού και την
απαιτούμενη θερμοκρασία, το ζεστό νερό δεν επαρκεί από μόνο
του. Προσθέστε απορρυπαντικό.


4. Επιλέξτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για την εργασία
και προετοιμάστε την επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε
ένα συμπληρωματικό απορρυπαντικό για να συμβάλετε στην
καταπολέμηση των μικροβίων. Οι τοπικοί και περιφερειακοί
οργανισμοί υγείας συχνά συνιστούν κατάλληλες ουσίες. Βρέξτε
τις επιφάνειες με το απορρυπαντικό για να διασπάσετε τα σκληρά
στρώματα ρύπων και ακαθαρσιών.


5. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες με ζεστό νερό ή ατμό.
Ξεπλύνετε το απορρυπαντικό και πλύνετε με πίεση τις επιφάνειες.
για να απομακρύνετε πλήρως όλα τα στρώματα ακαθαρσίας και
ρύπων. Το ζεστό νερό αυξάνει την αποδοτικότητα καθαρισμού
και συμβάλλει στο αποτέλεσμα απολύμανσης. Μερικά μηχανήματα
μπορούν να θερμάνουν το νερό στους 140ºC προκειμένου να
εξατμιστεί, επιτρέποντας το πλύσιμο πίεση υγρού ατμού. Αυτή
η διαδικασία μπορεί να αποστειρώσει εν μέρει τις επιφάνειες.


6. Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά. Το ζεστό νερό δεν
επαρκεί από μόνο του για την επίτευξη της απολύμανσης, παρόλο
που μπορεί να μειώσει το συνολικό πλήθος των βακτηρίων με
επαρκή χρόνο έκθεσης και θερμοκρασία. Είναι απαραίτητο να
ολοκληρώσετε την διαδικασία καθαρισμού με ένα απολυμαντικό.
Επιλέξτε το απολυμαντικό σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και
ανάλογα με τον τύπο βακτηρίων που πρέπει να εξαλειφθούν.


7. Αποκτήστε τα σωστά εργαλεία. Τα κατάλληλα εξαρτήματα
εξασφαλίζουν βέλτιστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό .
με την πρώτη φορά. Λάβετε υπόψη σας τις λόγχες και τα ακροφύσια.


8. Αφήστε να στεγνώσει. Αφήστε τις επιφάνειες να
στεγνώσουν για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, προτού γίνουν
εκ νέου προσβάσιμες για ζώα ή ανθρώπους.

Πηγή: https://new.nilfisk.com/el-gr

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης