Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται στο σύνολο των (διαδικτυακών και φυσικών) υπηρεσιών και συναλλαγών που προσφέρονται από την εταιρία με την επωνυμία «Μπόθος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Εμμανουήλ Καμπούρη 36 (Τ.Κ. 18345) , με Α.Φ.Μ. 999780713 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

 

Α. Διαχείριση δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η εταιρία με την επωνυμία «Μπόθος Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Εμμανουήλ Καμπούρη 36 (Τ.Κ. 18345) , με Α.Φ.Μ. 999780713 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

Β. Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να εκφράσετε τα παράπονα σας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας (παρ. Η, παρακάτω), επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

e-mail: info@mpothos.gr

Διεύθυνση: Εμμανουήλ Καμπούρη 36 , Μοσχάτο

Τηλέφωνο/fax: 210 9400995 /7

Υπεύθυνος:  Μπόθου Ελένη

Γ. Υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων αφενός των χρηστών του ιστότοπου http://www.mpothos.gr (ιστότοπος) και αφετέρου των συναλλασσόμενων (πελατών και συνεργατών) με οποιονδήποτε τρόπο της Εταιρείας.

Δ. Κατηγορίες δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας

 1. Η Εταιρεία και προς τον σκοπό εκπλήρωσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας αγοράς και των συμβάσεων λήψης ερευνητικών υπηρεσιών, συλλέγει και καταχωρεί μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις συμβάσεις αυτές, και συγκεκριμένα τα στοιχεία που συλλέγονται είναι: (α) ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων ή επωνυμία νομικών προσώπων, (β) διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, (γ) αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοση και τον έλεγχο των νόμιμων φορολογικών παραστατικών.
 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν, επίσης, από την Εταιρεία για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες.

Ε. Παραλήπτες και κατηγορίες παραληπτών

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στη Εταιρεία περιορίζεται στα άτομα εκείνα που χρειάζονται να γνωρίζουν για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους ευθύνες. Σημειώνουμε ότι παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς μόνο στην περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι (για παράδειγμα, μεταβίβαση στα δικαστήρια ή στις αρχές ποινικής δίωξης) εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη επεξεργασία ή αν η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν πραγματοποιηθεί επεξεργασία για άλλο σκοπό, μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες.

ΣΤ. Μεταφορά δεδομένων εκτός συνόρων

Η Εταιρεία δεν πρόκειται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα εκτός συνόρων. Ενδέχεται, όμως, πλήρως ανωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά (στατιστικά) στοιχεία να διαβιβαστούν προς περαιτέρω επεξεργασία εκτός συνόρων.

Ζ. Διάρκεια αποθήκευσης

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από την Εταιρεία αυστηρά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και αυστηρά για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
 2. Όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διαγράφονται από τα συστήματα και / ή τα αρχεία μας και / ή θα λάβουμε μέτρα για να τη σωστή ανωνυμοποίηση, ώστε να μην μπορούμε πλέον να τα αναγνωρίζουμε (εκτός αν χρειαστεί να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρεία).

Η. Τα δικαιώματα σας

 1. Εάν δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μελλοντικά. Η ανάκληση αυτή δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.
 2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ισχύοντος εθνικού νόμου περί προστασίας δεδομένων.
 3. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β παραπάνω.
 4. Για αναλυτική παρουσίαση των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στο Παράρτημα της παρούσας.

Θ. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

 1. Cookies. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να στείλουμε στη συσκευή σας ένα ή περισσότερα cookie – μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies που παραμένουν όσο περιηγείστε στον ιστότοπο (περιόδου σύνδεσης) και μόνιμα cookies. Ένα cookie περιόδου σύνδεσης εξαφανίζεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα μόνιμο cookie παραμένει αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε επόμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενδέχεται να σας παρέχει ορισμένες επιλογές σχετικά με τα cookies.
 2. Cookies Παρακολούθησης.
  Η σελίδα μας mpothos.gr, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι ανώνυμες πληροφορίες και  καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies . Τα cookies μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε αυτόματα κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για την πρόληψη της απάτης και για άλλους σκοπούς. Αν ο web browser σας έχει ρυθμιστεί να μην λαμβάνει cookies από την ιστοσελίδα μας, τότε δεν θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε μια αγορά ή να επωφεληθείτε από ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε τον web browser σας για να δέχεται cookies από την ιστοσελίδα μας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε ή επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας στο μέγιστο δυναμικό τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies τρίτων φορέων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας επίσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων για ανάλυση. Δεν θα προχωρήσουμε σε επεξεργασία ή ανταπόκριση στα σήματα “μην παρακολουθείτε” των φυλλομετρητών ιστού ή σε άλλες παρόμοιες μεταδόσεις που υποδεικνύουν αίτημα για απενεργοποίηση της παρακολούθησης σε απευθείας σύνδεση των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας.

 1. Χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, ειδικότερα, για τη δημιουργία προφίλ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συλλέξουμε αυτόματα πληροφορίες για να: (α) προσωποποιήσουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας, όπως να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη χρήση του ή την επόμενη φορά χρήσης της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, (β) παρέχουμε σχετικές διαφημίσεις, περιεχόμενο και πληροφορίες με βάση το προφίλ, (γ) παρακολουθούμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ τρίτων με βάση τη δημιουργία προφίλ, (δ) παρακολουθούμε συνολικά τις μετρήσεις χρήσης του ιστότοπου, όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών και σελίδων που εμφανίζονται και (ε) παρακολουθούμε τις καταχωρήσεις, τις υποβολές και την κατάστασή σας σε οποιεσδήποτε προωθήσεις ή άλλες δραστηριότητες που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας (δημιουργία προφίλ).

Η τεχνολογία παρακολούθησης (προφίλ) μας βοηθά επίσης να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε την χρηστικότητα του ιστότοπου, όπως (α) να εντοπίσουμε αν υπήρξε οποιαδήποτε επίσκεψη μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστότοπου μας κατά το παρελθόν και (β) να εντοπίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα του ιστότοπου.

Ι. Αλλαγές στην Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενδέχεται να απαιτεί μια ενημέρωση από καιρό σε καιρό – π.χ. λόγω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή της εισαγωγής νέων υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να συμπληρώσουμε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, και εφόσον τα στοιχεία σας διατηρούνται ακόμη από την Εταιρεία, θα ενημερωθείτε άμεσα είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ το κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παράρτημα Ι

Τα δικαιώματα σας

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν θα υποβληθούν ή όχι σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και, σε αυτή την περίπτωση, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή θα αποκαλυφθούν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμά σας στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που έχετε ζητήσει, μπορεί να σας χρεώσουμε ένα λογικό τέλος με βάση τα διοικητικά έξοδα.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε τα ελλιπή προσωπικά δεδομένα, παρέχοντας συμπληρωματική δήλωση.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστεί»): Κάτω από ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς και ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διαγράψουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε σε εμάς περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα επισημανθούν και θα μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από εμάς για ορισμένους σκοπούς.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά σε μια άλλη οντότητα χωρίς εμπόδιο από εμάς.

Δικαίωμα αντιρρήσεων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή για από εμάς και να υποχρεωθούμε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς για τέτοιου είδους μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα επεξεργάζονται πλέον για τους σκοπούς αυτούς από εμάς.