Το σάρωθρο είναι ένα μηχανικό σύστημα που μαζεύει τα σκουπίδια και σε αντίθεση με το απλό σκούπισμα συγκρατεί και την παραγόμενη σκόνη. Η Nilfisk-Advance σχεδιάζει τα σάρωθρά της με βάση 2 αρχές: πρώτα από όλα βάση του τύπου των σκουπιδιών που πρέπει να μαζευτούν (μεγάλου όγκου, ελαφριάς μάζας ή βαρέως τύπου), και στη συνέχεια ελέγχοντας την ποιότητα του αέρα που επιστρέφει στο περιβάλλον. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα σημαντικά συστήματα φιλ τραρίσματος και αναρρόφησης που έχουμε αναπτύξει στη Nilfisk-Advance.