Απολύτως απαραίτητες, οι ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι κατάλληλες για κάθε είδους ρύπους. Με εξαιρετική απόδοση και χαρακτηριστικά όπως η εύκολη εκκένωση και η ανθεκτικότητα στη διάβρωση, οι απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε εφαρμογή, μεγάλη ή μικρή.