Η εταιρεία μας εμπορεύεται ανακατασκευασμένα μηχανήματα, σε αρίστη λειτουργική και οπτική κατάσταση και πρόσφατης χρονολογίας